Velkommen til vores nye hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklub


PROJEKT "STØRRE SMOLT", start 2015
(ingen udsætning af mærkede smolt efter april 2017)
Undersøgelse af Havørreder som blev udsat som smolt i foråret. 2015/2016 & 2017
Vandplejen A.N.A. har startet en undersøgelse med større smolt, derfor har vi brug for at så mange som muligt melder deres
fangster ind fra lokal området.
Du deltager i undersøgelsen ved at rapportere din havørred fangst ved at klikke på flagikonet: 
Undersøgelsen har til formål at vise os fordelingen mellem opdrættet udsatte fisk og naturlige fisk, og som hjælp til at udføre de tiltag
 som bl.a. kan forbedre kystfiskeriet i vort område!
Det nye tiltag er at Vandplejen A.N.A. fra i år (2015) har startet med at forøge størrelsen og vægten på 50% af de 9000 stk. udsatte
 smolt, og de resterende 50% forbliver det samme som tidligere år, for at kunne registrere forskellen er alle smolt blevet finne klippet,
se FAKTA nedenfor. 
Fakta vedr. store og små smolt leveret i årene 2015-2017 . (se billeder)
        Årets store smolt var 19 cm. og vejer 68,87g. disse er alle blevet Fedtfinneklippet.
        Årets små smolt var 14 cm. og vejer 27,54g. disse er alle blevet Bugfinneklippet.

Merudgiften til de større smolt samt finneklipningen er ikke finansieret af fisketegnsmidlerne men af Vandplejens egne midler samt
sponsorater fra bl.a Fligenfisher Club Schmalfelds overskud fra ALS CUP 2015,2016 &2017
Vi håber på at de store smolt opnår mindstemålet allerede i efteråret samme år, så vi alle  kan få større glæde af de udsatte fisk.
Undersøgelsen har stor betydning for at vi kan analysere hvad der sker med den udsatte fisk (Smolt) i de kommende år.
 Vi håber at så mange som muligt vil deltage i denne vigtige undersøgelse, så del budskabet.
Tak for at du deltager i denne undersøgelse.
M.V.H.
Vandplejen A.N.A.