Velkommen til vores hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklub
Projekt Sønder Kettingskov 19, Blommelskobbel
Kort over projektområde

Tiltag:
1. Nyt vandløbsforløb og underføring ved sti, matrikel 217
2. Nyt vandløbsprofil i terræn
3. Overgang ved skov og nyt forløb i skoven
4. Sandfang
5. Nyt plastikrør i engen med vand der kommer fra syd
6. Udvidelse og tilretning af sø med lavvandet skrab og overløb
7. Opfyldning af eksisterende vandløbsprofil
8. Udskiftning af rør i skoven


 
Formål med projektet:

Ejer af Sønder Kettingskov 19 er i gang med at opfører en ny bolig på ejendommen og ønsker i den forbindelse at indrette grunden med stor naturværdi. Ejendomme ligger lige op af statsskov og ejer har tilkøbt et areal som delvist er beskyttet natur og har potentiale til at blive det. Der er allerede etableret en sø som ønskes tilpasset og udvidet, så den er mere naturlig og hænger samme med et nyt skrab. Blommeskobbel Bæk løber igennem ejendommen i en lige vandløbsstræk og et rørlagt stykke. Vandløbet ønskes omlagt så det er højere i terræn, genslynges og den rørlagte strækning undgås.
Herved skabes en naturlig eng med snoet vandløb oppe i terræn. God økologisk tilstand i vandløbet og lave masser af skjul til fiskene. Passage til det øverste stykke, der også holder vand i tørre sommer. Den lille ørredbestand i systemet styrkes.
Ejendomme i projetet:
I projektet indgår matrikel 13, 216 og 217 Kettingskov, Asserballe. Desuden indgår matrikel 251 Kettingskov, Asserballe ejet af Naturstyrelsen om er orienteret om projektet og også bidrager til dette.

Økonomi:

Den samlede udgift til projektet er ca. 162.000 kr.
Fordeling af udgifterne:
Linak: 25.000 kr.
Naturstyrelsens Sønderjylland: 25.000 kr.
Sønderborg Kommune: 25.000 kr.
Mads Clausens fond: 50.000 kr.
Bleshøy optik 10.000 kr.
Snurrebassens Disciple 1.000 kr.
Sønderborg Forsyning 10.000 kr.
Martins Pedersens Fond 16.000 kr.

+ Fiskeplejens Gruspulje 10.200 kr.

Tidsplan:

Projektet er påbegyndt d. 4.sept 2023.

Officel åbning fredag d. 15.sept. kl. 16:00