Opdateret  okt. 2016
 Opdateret  d.11.okt. 2016  Copyright © Vandplejen-ANA 2007   ses best i min.1024  x 768 pixels.
Opdateret d.18.jan.2016
dato d.3.juli 2016 er der indrapporteret 142 fangster!
Ud af disse fangster er der registreret 4 stk.
hvor fidtfinnen var klippet, og målte 31, 35, 36 & 41cm.
(ved udsætningen i foråret 2015 var de 19 cm.lang)
 
I april i år, har vi igen udsat 9.000 fineklippede smolt.