Opdateret  jan. 2017
 Opdateret  d.13.jan. 2017  Copyright © Vandplejen-ANA 2007   ses best i min.1024  x 768 pixels.
Opdateret d.18.jan.2016
HUSK at indrapportere alle dine fangster
også dem som du genudsætter!

dato d.1.nov. 2016 er der registreret 202 indrapporteringer!
Ud af disse er der 145 som har besvaret alle spørgsmål, men af fangster er der kun registreret 4 stk. (absolut ikke tilfredsstillende)
hvor fidtfinnen var klippet, og målte 31, 35, 36 & 41cm.
(ved udsætningen i foråret 2015 var de 19 cm.lang)
 
I april i år, har vi igen udsat 9.000 fineklippede smolt.