Velkommen til vores hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklub
Formålet med Vandplejens A.N.A´s arbejde er at sikre en naturlig ørredbestand i vore vandløb gennem et vedvarende arbejde for forbedringer af vore vandløb.


Vandplejen A.N.A. blev stiftet i begyndelsen af 1999. I midten af tresserne var de første spæde skridt til vandplejearbejde etableret, bla. blev der arrangeret årlige fiskekonkurrancer med det formål at tilvejebringe midler til yngeludsætninger, hvor der ikke længere var en naturlig reproduktion af ørreder. Årsagen var den dramatiske tilbagegang som de lokale ørredbestande blev udsat for i efterkrigstiden.
I halvtredserne intensiveredes landbruget, og husholdningerne øgede vandforbruget væsentlig. For vandløbene betød det forurening, mindre vand og i tilgift regulerede man også vandløbene således at de naturlige skjul for fisk og dyr blev fjernet. det var efterhånden kun skovbækkene der stadig havde en naturlig ørredbestand, mens at vandløbene i det åbne land var omdannet til noget nær åbne kloakrender. I 1992 var der af oprindeligt 28 ørredførende vandløb kun to tilbage på ALS. På Sundved siden var bækkene ved Flensborg fjord blevet skånet, mens at f.eks. Snogbækken på Sundeved har været uddød i en periode helt frem til 1998.
Vandløbene har heldigvis i de sidste 10 til 20 år fået en betydelig bedre vandkvalitet. Den bedre vandkvalitet er den nødvendige forudsætning for den fuldkomne reetablering, men der mangler stadig meget før  alle vandløbene igen fungerer optimalt. Her tænkes mest på de fysiske forhold, så som naturlige slyngninger, gydegrus , skjulesten og beskygninger i form af beplantninger langs vore vandløb. A.N.A. bestræber sig på at få de mest optimale løsninger for alle brugere af vandløbene, nemlig at det enkelte vandløb bringes i en tilstand hvor det fungerer i en naturlig balance og derved kan veligeholde sig selv samt indeholde et varieret dyre og planteliv.
 Info, -Formål, - Baggrund, - Projekter, - Klækkeri, - Vedtægter, - Medlemsliste, -
Vandplejen for Als, Sundeved og Flensborgfjord.

De organiserede sportsfiskerforeninger på Als samarbejder bl.a. via et fælles vandplejekorps: VANDPLEJEN A.N.A.
VANDPLEJEN A.N.A. startede som selvstendigt korps i 1999 med eget klækkeri, og for første gang kunne vi i foråret 2001         
udsætte yngel af egen avl, fra vilde stammer havørreder.
Generelt har Vandplejen A.N.A. været en succeshistorie, hvor både offentlige myndigheder og private virksomheder på håndfast vis har tilkende- givet deres støtte.
I 2003 modtog Vandplejen A.N.A. Sønderjyllands Amts Naturpris som bevis på Amtets anerkendelse af det store frivillige arbejde som bliver udført.
Private virksomheder har som nævnt også vist deres påskønnelse af Vandplejen A.N.A.´s arbejde. Bl.a. har ALSFORM støttet Vandplejen A.N.A. med et større beløb og desuden har virksomheden foræret Vandplejen A.N.A. en stor 2 akslet trailer.
I julemåneden 2008 har ALSFORM igen støttet vandplejen, dennegang med financeringen af det indkøbte køleanlæg.
Fabrikant Mads Clausen Fond (Danfoss) har også ved flere lejligheder støttet Vandplejen A.N.A.
Link-it ALL & Carrier Transicold Scandinavia A/S har støttet Vandplejen A.N.A. med sattelitovervågningen af klækkeriet samt flere Oxygen (ILT) til transport af fisk og yngel.
Hjordgaards Byggeri A/S har her i år 2014 sponsoreret alle materialer til Indækningen af filtertårnene
og et nyt tag på klækkeriet. Bygma i Sønderborg har velviligt  hjulpet med samme.

Vandplejen har fra Fligenfischer Ahlsfelds ALS CUP(Omtalte flueklub eksisterer ikke længere) modtaget kontant donationer som bl.a. var med til at støtte projekt smolt som løb af stablen i 2015, 2016 og 2017.

Vandplejen A.N.A.´s gøremål kan kun lade sig gøre fordi vi har de mange Ilsjæle som alle yder en store indsats med at varetage de opgaver som skal til for at det skal vedblive med at være en succes.
Vi må ikke glemme, at uden den økonomiske støtte fra den Synderjyske Ørredfond, kunne Vandplejen A.N.A. ikke gennemføre de projekter, store som små, herunder også selve driften af at køre og vedligeholde et klækkeri. ANAs vedtægter er senest revideret 04.oktober 2021