Velkommen til vores nye hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklub
Restaurering Krambæk  (Afsluttet)
Restaurering af Stolbro Bæk ( Afsluttet)
Etablering af omløb til fri passage af fisk ved Bredbæk nær udløbet i Nybøl Nor. (Afsluttet)
Etablering af gydebanker i Bredbæk (Afsluttet)
Etablering af faunapassage i Vibækken v. Skovbyvej. (Afsluttet)
Etablering af faunapassage ved udløbet af Grønnebækken (Igangsat)
Genetablering af skjulesteder og gydepladser for laksefisk i Snogbækken (Igangsat)
Genetablering af gydepladser i Tingsted bæk (Igangsat)
Etablering af faunapassage i Pulverbækken (Afsluttet)
Etablering af passage i Smedeby bæk. ifbm. KrusåTunneldalsprojektet (Afsluttet)
Fjernelse af rørlægning, udlægning af sten / gydegrus i Kornbækken i Fynshav (Afsluttet)
Etablering af gydebanker og skjul i Humbæk (Fortløbende)
Veligeholdelse af Humbæk: grøderender briksikring, gydegrus / beplantning (Afsluttet)
Etablering af gydebanker og skjul i Osbæk-bæk. (nord for Augustenborg) (Afsluttet)
Udbedringer af gydebanker og skjul i KRUSÅ d. 2. okt.2010 (Afsluttet)
Udbedringer og løbende vedligehold af Vadbækken (Igangværende)
Ændring af vadbækken med nyt rør (afsluttet)
Pæleprojekt i Vadbæk (følger udviklingen)
Holbækken ført over i Vadbækken m. slyngninger over eng (Kommune projekt)
Flere projekter er i støbeskeen i 2022