Velkommen til vores nye hjemmeside
ALS, Nordborg, Syddanske og Skovens fiskeklubSelvom vi oplever løbene forbedringer i vores vandløb, er målet stadig ikke nået, men vi går i den rigtige retning.
I mellemtiden er man nødt til hjælpe naturen ved at udsætte ørredyngel. den nyeste forskning har vist vigtigheden af at det er naturens egne fisk man avler på. Kun herigennem sikrer man en bæredygtig bestand, der har de gener (egenskaber) som skal til for at overleve  den vilde natur.
Mange sportsfiskerforeninger landet over har derfor etableret deres eget klækkeri, hvor ynglen baseres på vandløbenes egne fisk.
(I en årrække har der ikke længere været behov for udsætninger da de fleste vandløb nu er selvproducerende)
For at opfylde vores mål om sunde selvreproducerende ørredbestande og for at kunne opfylde de udstedte udsætningsplaner, har A.N.A. derfor etableret et klækkeri ved rensningsanlægget i Sønderborg. Klækkeriet fungerer nu på sit 20.år. Vi har tilladelse til at indfange moderfisk ved vandløbene i efteråret for at bruge dem som avlsmateriale. Æggene klækkes i det tidlige forår, og ynglen som tidligere blev udsat ca. 5-10 uger efter i vandløbene, i de seneste år har vi leveret ynglen til Haderslev, efter en godkent udsætningsplan fra Danmarks fiskeriundersøgelse (DFU). Nu DTU Aqua. Mundingsudsætninger (smolt)skal også være vildfisk, så A.N.A. har nu i en årrække også leveret befrugtede æg, (ca.4 uger efter befrugtningen) hvor de kan tåle transporten til Fyns Laksefisk ved Elsesminde på Fyn. Her udklækkes de og opdrættes til 1 års fisk hvorefter de udsættes i udmundingen af vores lokale vandløb, samt i vandløbene omkring Haderslev i april måned året efter. 

Vi har midlertidigt sat El-fiskeriet efter moderfisk samt produktionen af yngel og øjen æg til smolt i bero. Vi har derimod sat vore resurser ind på at fremme den naturlige produktion af yngel og smolt ved at forbedre opvækst og gydemulighederne i vore vandløb.